Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 295, 2014. gada 11. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 11. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1067/2014 (2014. gada 3. oktobris), ar ko nosaka tās grāmatvedības informācijas formu un saturu, kura jāiesniedz Komisijai ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas mērķiem, kā arī kontroles un prognozēšanas mērķiem

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1068/2014 (2014. gada 9. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot brosmes Savienības un starptautiskajos ūdeņos I, II un XIV zonā

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1069/2014 (2014. gada 10. oktobris), ar ko paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz turēšanas periodu piemaksas saņemšanai par zīdītājgovīm Spānijā par 2014. gadu

47

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1070/2014 (2014. gada 10. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 271/2009 attiecībā uz no Aspergillus niger iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes (CBS 109.713) un no Aspergillus niger iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (DSM 18404) preparātu kā barības piedevas dējējvistām minimālo saturu (atļaujas turētājs BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1071/2014 (2014. gada 10. oktobris) par ārkārtas atbalsta pasākumiem olu un mājputnu gaļas nozarei Itālijā

51

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1072/2014 (2014. gada 10. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

55

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/705/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 8. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Apvienotās Karalistes

57

 

 

2014/706/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 8. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Apvienotās Karalistes

58

 

 

2014/707/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EULEX KOSOVO/2/2014 (2014. gada 9. oktobris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā EULEX KOSOVO vadītāja pilnvaru termiņu

59

 

 

2014/708/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 9. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz atsevišķu Polijas reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7141)  ( 1 )

60

 

 

2014/709/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 9. oktobris) par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7222)  ( 1 )

63

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/710/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 9. oktobris) par konkrētajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem ( 1 )

79

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top