EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:289:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 289, 2014. gada 3. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 289

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 3. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/691/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 29. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/668/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz tā III sadaļu (izņemot noteikumus par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā) un IV, V, VI un VII sadaļu, kā arī saistītajiem pielikumiem un protokoliem

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1042/2014 (2014. gada 25. jūlijs), ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1043/2014 (2014. gada 2. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

16

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/692/ES, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 29. septembris), ar ko groza Padomes reglamentu

18

 

 

2014/693/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 29. septembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Polijas

21

 

 

2014/694/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 29. septembris), ar ko ieceļ trīs Reģionu komitejas locekļus un divus locekļu aizstājējus no Francijas

22

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top