Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:242:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 242, 2014. gada 14. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 242

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 14. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 882/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Torrone di Bagnara (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 883/2014 (2014. gada 5. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Jamón de Serón (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014 (2014. gada 13. augusts), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē konkrētas barības un pārtikas importu no konkrētām trešām valstīm saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1152/2009 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 885/2014 (2014. gada 13. augusts), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas piemērojami no Indijas importētām okrām un karija lapām, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 91/2013 ( 1 )

20

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 886/2014 (2014. gada 13. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/529/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 12. augusts) par pasākumu, ko Beļģija veikusi saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK 7. pantu, atsaucot no galalietotājiem dzirdes aizsargus (ausu ieliktņus) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 5670)

29

 

 

2014/530/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. augusts) par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Latvijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 5915)  ( 1 )

31

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 305/13/COL (2013. gada 10. jūlijs) par apdrošināšanas sabiedrības Sjóvá (Islande) rekapitalizāciju

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top