EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:223:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 223, 2014. gada 29. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 223

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 29. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 818/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Eiropas Savienības dalībvalstu karogu kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO apgabalā 3M

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 819/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot jūras līdaku Savienības un starptautiskajos ūdeņos I un II zonā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 820/2014 (2014. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot jūras līdakas Savienības un starptautiskajos ūdeņos V zonā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 821/2014 (2014. gada 28. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem, informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 822/2014 (2014. gada 28. jūlijs) par atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz izcelsmes noteikumiem saskaņā ar vispārējo tarifa preferenču sistēmu Kambodžā ražotiem velosipēdiem saistībā ar Malaizijas izcelsmes velosipēdu daļu izmantošanu kumulācijas ietvaros

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 823/2014 (2014. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

22

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/504/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 25. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1082/2013/ES īsteno attiecībā uz veidnēm, kas jāizmanto, sniedzot informāciju par sagatavotības un reaģēšanas plānošanu saistībā ar nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 5180)  ( 1 )

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top