EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:209:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 209, 2014. gada 16. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 209

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 16. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 763/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 764/2014 (2014. gada 11. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 765/2014 (2014. gada 11. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 766/2014 (2014. gada 11. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 767/2014 (2014. gada 11. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 768/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot beriksas ES un starptautiskajos ūdeņos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 769/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot saidas VI zonā; Savienības un starptautiskajos ūdeņos Vb, XII un XIV zonā

16

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 770/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Īrijas karoga kuģiem zvejot Ziemeļatlantijas argentīnas Savienības ūdeņos III un IV zonā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 771/2014 (2014. gada 14. jūlijs), ar kuru, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, paredz noteikumus par darbības programmu noformējuma paraugu, par to papildu izmaksu kompensēšanas plānu struktūru, kuras operatoriem radušās saistībā ar dažu tādu zvejniecības un akvakultūras produktu zveju, audzēšanu, apstrādi un tirdzniecību, kuru izcelsme ir tālākajos reģionos, par finanšu datu nosūtījuma paraugu, par ex ante novērtējuma ziņojumu saturu un par minimālajām prasībām, kuras attiecina uz novērtēšanas plānu, kas iesniedzams Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda darbības satvarā

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 772/2014 (2014. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka noteikumus par publiskā atbalsta intensitāti, ko piemēro tādu konkrētu darbību kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, kuras finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda

47

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 773/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 774/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka no 2014. gada 16. jūlija piemērojamos ievedmuitas nodokļus labības nozarē

51

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/462/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus no Ungārijas

54

 

 

2014/463/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 14. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 ļauj laist tirgū no mikroaļģēm Schizochytrium sp. iegūtu eļļu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu un atceļ Lēmumus 2003/427/EK un 2009/778/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 15. jūlijs), ar ko Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda satvarā nosaka Savienības prioritātes noteikumu izpildes un kontroles politikas jomā

59

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top