Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:196:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 196, 2014. gada 3. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 196

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 3. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 731/2014 (2014. gada 2. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/419/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 23. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar 1972. gada 22. jūlija Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Šveices Konfederāciju, lai aizstātu minētā nolīguma 3. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājums” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm ar jaunu protokolu, kas attiecībā uz izcelsmes noteikumiem atsaucas uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

4

 

 

2014/420/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 23. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar 1972. gada 22. jūlija Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandes Republiku, lai aizstātu minētā nolīguma 3. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājums” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm ar jaunu protokolu, kas attiecībā uz izcelsmes noteikumiem atsaucas uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

10

 

 

2014/421/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 23. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar 1973. gada 14. maija Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti, lai aizstātu minētā nolīguma protokolu Nr. 3 par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājums” jēdziena definīciju un administratīvajām sadarbības metodēm ar jaunu protokolu, kas attiecībā uz izcelsmes noteikumiem atsaucas uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

15

 

 

2014/422/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz atsevišķiem Dienvidāfrikas izcelsmes citrusaugļiem, lai novērstu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņotsar dokumenta numuru C(2014) 4191)

21

 

 

2014/423/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 1. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū citikolīnu kā jaunu pārtikas sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4252)

24

 

 

2014/424/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 1. jūlijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū rapšu sēklu proteīnu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4256)

27

 

 

2014/425/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 1. jūlijs), ar kuru Slovākijas Republikai un Apvienotajai Karalistei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4344)  ( 1 )

30

 

 

2014/426/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 1. jūlijs), ar kuru Apvienotajai Karalistei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4355)  ( 1 )

35

 

 

2014/427/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 6. februāris) par Eiropas Centrālās bankas pārstāvju iecelšanu Uzraudzības valdē (ECB/2014/4)

38

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2014/428/ES

 

*

ĀKK un ES Ministru padomes Lēmums Nr. 1/2014 (2014. gada 20. jūnijs) par ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma pārskatīšanu

40

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 399/2014 (2014. gada 22. aprīlis) par atļauju izmantot Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 un Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 preparātus kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām ( OV L 119, 23.4.2014. )

44

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2014/256/ES (2014. gada 2. maijs) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai pārveidota papīra izstrādājumiem ( OV L 135, 8.5.2014. )

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top