Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:192:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 192, 2014. gada 1. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 192

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 1. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 721/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar kuru Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR), groza attiecībā uz Kopuzņēmuma darbības termiņa pagarināšanu līdz 2024. gadam ( 1 )

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 722/2014 (2014. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 723/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko apstiprina maznozīmīgu specifikācijas grozījumu attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Nieheimer Käse (AĢIN))

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 724/2014 (2014. gada 26. jūnijs) par to datu nosūtīšanas apmaiņas standartu, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 725/2014 (2014. gada 30. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 499/96 attiecībā uz jaunām Savienības tarifu kvotām dažiem zivju un zivsaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Islandē

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 726/2014 (2014. gada 30. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 992/95 attiecībā uz jaunu Savienības tarifu kvotu sagatavotām siļķēm, kuru izcelsme ir Norvēģijā

41

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 727/2014 (2014. gada 30. jūnijs), ar kuru sakarā ar jaunu eksportētāju sāk pārskatīt Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1389/2011, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes trihlorizocianūrskābes importam, un ar kuru atceļ maksājumu par viena šīs valsts eksportētāja veiktu importu un nosaka šā importa reģistrāciju

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 728/2014 (2014. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

47

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2014/84/ES (2014. gada 30. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma A papildinājumu attiecībā uz niķeli ( 1 )

49

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/414/ES

 

*

Eiropadomes Lēmums (2014. gada 27. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamentam piedāvā kandidātu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatam

52

 

 

2014/415/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 24. jūnijs) par kārtību, kādā Savienība īsteno solidaritātes klauzulu

53

 

 

2014/416/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 9. aprīlis) par Francijas īstenoto valsts atbalsta shēmu SA.23257 (12/C) (ex NN 8/10, ex CP 157/07) (nozaru līgums, kas noslēgts saskaņā ar Francijas dārzkopības produktu un dārzkopju un ainavistu profesijas veicināšanas apvienību Val'Hor (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2223)

59

 

 

2014/417/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. jūnijs) par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Latvijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4536)  ( 1 )

66

 

 

2014/418/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 16. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2014/27)

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top