Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:188:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 188, 2014. gada 27. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 188

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 27. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 709/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 152/2009 attiecībā uz dioksīnu un polihlorbifenilu daudzumu noteikšanu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 710/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz kopīgo lēmumu par iestādes specifiskajām prudenciālajām prasībām procesa piemērošanas nosacījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES ( 1 )

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 711/2014 (2014. gada 26. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

60

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 712/2014 (2014. gada 26. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

62

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/398/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 20. jūnijs), ar ko ieceļ trīs Reģionu komitejas locekļus no Itālijas un četrus locekļu aizstājējus no Itālijas

64

 

 

2014/399/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 24. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē par Afganistānas Islāma Republikas iestāšanos Pasaules Tirdzniecības organizācijā

66

 

*

Padomes Lēmums 2014/400/KĀDP (2014. gada 26. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

68

 

*

Padomes Lēmums 2014/401/KĀDP (2014 gada 26. jūnijs) par Eiropas Savienības Satelītcentru un ar ko atceļ Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi

73

 

 

2014/402/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 25. jūnijs) par stingrākām prasībām attiecībā uz IPBC saturošu biocīdo produktu lietošanas atļaujām, kuras Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4167)  ( 1 )

85

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top