EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:183:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 183, 2014. gada 24. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 24. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 689/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 690/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

3

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 691/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno Regulas (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā 17. panta 1. punktu

6

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

9

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 693/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

15

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 694/2014 (2013. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskiem standartiem, kas nosaka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku veidus ( 1 )

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 695/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/78/ES (2014. gada 17. jūnijs), ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

23

 

*

Komisijas Direktīva 2014/81/ES (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu attiecībā uz bisfenolu A ( 1 )

49

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/380/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

52

 

*

Padomes Lēmums 2013/381/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

56

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2014/382/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

57

 

*

Padomes Lēmums 2014/383/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

60

 

*

Padomes Lēmums 2014/384/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2011/426/KĀDP, ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Bosnijā un Hercegovinā

65

 

*

Padomes Lēmums 2014/385/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos

66

 

*

Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

70

 

*

Padomes Īstenošanas Lēmums 2014/387/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

72

 

 

2014/388/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 16. jūnijs), ar ko izveido to reģionu un teritoriju sarakstu, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu un transnacionālās sadarbības sadaļai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 23. jūnijs) par papildu aviācijas vēsturiskajām emisijām un papildu aviācijas nozares kvotām, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ( 1 )

135

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top