EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:182:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 2014. gada 21. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 182

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 21. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums Nr. 376/2014/ES (2014. gada 12. jūnijs), ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā

1

 

*

Padomes Lēmums Nr. 377/2014/ES (2014. gada 12. jūnijs) par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli

4

 

*

Padomes Lēmums Nr. 378/2014/ES (2014. gada 12. jūnijs), ar ko Lēmumu 2004/162/EK par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos groza attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

9

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 681/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko attiecībā uz vielu “rafoksanīds” groza Regulu (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 682/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko attiecībā uz vielu “klozantels” groza Regulu (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 683/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko attiecībā uz vielu “klorsulons” groza Regulu (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 684/2014 (2014. gada 20. jūnijs) par atļauju izmantot kantaksantīnu kā barības piedevu vaislas vistām (atļaujas turētājs – DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

20

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 685/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz polivinilspirta-polietilēnglikola piepotēta kopolimēra izmantošanu cietajos uztura bagātinātājos ( 1 )

23

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 686/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 983/2009 un (ES) Nr. 384/2010 attiecībā uz dažu tādu veselīguma norāžu lietošanas nosacījumiem, kas saistītas ar augu sterīnu un augu stanolu ietekmi uz ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanos asinīs ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 687/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010, precizējot, saskaņojot un vienkāršojot aviācijas drošības pasākumus, kā arī attiecībā uz drošības standartu līdzvērtīgumu un kravas un pasta sūtījumu drošības pasākumiem ( 1 )

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 688/2014 (2014. gada 20. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

47

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2014/79/ES (2014. gada 20. jūnijs), ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu attiecībā uz TCEP, TCPP un TDCP  ( 1 )

49

 

*

Komisijas Direktīva 2014/80/ES (2014. gada 20. jūnijs), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos ( 1 )

52

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes Reglaments

56

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2014/379/ES

 

*

Lēmums Nr. 1/2014, ko pieņēmusi Komiteja, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu (2014. gada 1. aprīlis), par to, lai grozītu 1. pielikuma 6. nodaļu “Spiedtvertnes” un 16. nodaļu “Būvizstrādājumi” un 1. pielikumā ietverto sarakstu ar atsaucēm uz tiesību aktiem

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top