EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:177:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 177, 2014. gada 17. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 177

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 17. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Eiropas Savienības un Izraēlas Valsts Nolīgums par Izraēlas Valsts dalību Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads)

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 642/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 643/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ziņošanu par valsts uzraudzības noteikumiem aroda pensiju shēmu jomā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/41/EK (1)

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 644/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 645/2014 (2014. gada 16. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

52

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/361/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 5. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem ĀKK un ES Ministru padomē par ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma IV pielikuma pārskatīšanu

54

 

 

2014/362/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2009/109/EK par pagaidu eksperimenta organizēšanu, paredzot dažas atkāpes attiecībā uz tirdzniecību ar sēklu maisījumiem, ko paredzēts izmantot kā lopbarības augus saskaņā ar Padomes Direktīvu 66/401/EEK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3788)  (1)

58

 

 

2014/363/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 13. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2007/742/EK par elektriskās piedziņas, ar gāzi darbināmiem vai gāzes absorbcijas siltumsūkņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3838)  (1)

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top