Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:174:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 174, 2014. gada 13. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 174

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 13. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/347/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 20. februāris) par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vispārējiem principiem Armēnijas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

1

 

 

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vispārējiem principiem Armēnijas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 622/2014 (2014. gada 14. februāris), ar kuru attiecībā uz kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai nosaka atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus ( 1 )

7

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 623/2014 (2014. gada 14. februāris), ar kuru attiecībā uz biorūpniecības kopuzņēmumu nosaka atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus ( 1 )

12

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 624/2014 (2014. gada 14. februāris), ar kuru attiecībā uz kopuzņēmumu Clean Sky 2 nosaka atkāpi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus ( 1 )

14

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 625/2014 (2014. gada 13. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem aizdevējiem un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 626/2014 (2014. gada 10. jūnijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 627/2014 (2014. gada 12. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz cieto daļiņu pārraudzību, ko veic iebūvētās diagnostikas sistēma ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 628/2014 (2014. gada 12. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 341/2007 attiecībā uz importa tarifa kvotu Ķīnas izcelsmes ķiplokiem

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 629/2014 (2014. gada 12. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas metilnonilketona apstiprināšanas nosacījumiem ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 630/2014 (2014. gada 12. jūnijs), ar ko 215. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

35

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 631/2014 (2014. gada 12. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/348/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 5. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

40

 

*

Padomes Lēmums 2014/349/KĀDP (2014. gada 12. jūnijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 5. jūnijs) par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3677)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top