EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:134:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 134, 2014. gada 7. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 134

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 7. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/252/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 462/2014 (2014. gada 5. maijs), ar ko apstiprina pamatvielu Equisetum arvense L. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 463/2014 (2014. gada 5. maijs), ar ko paredz noteikumus, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām ir piemērojami elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 464/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko paredz atkāpi no Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006 attiecībā uz minimālo attālumu no krasta un minimālo dziļumu, kas jāievēro kuģiem, kuri zvejo tūbītes (Gymnammodytes cicerelus un G. semisquamatus) un jūrasgrunduļus (Aphia minuta un Crystalogobius linearis) ar laivas velkamajiem vadiem, noteiktos Spānijas (Katalonijas) teritoriālajos ūdeņos

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 465/2014 (2014. gada 6. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/253/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2012/004 ES/Grupo Santana)

42

 

 

2014/254/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2014. gada 16. aprīlis) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2012/007 IT/VDC Technologies)

44

 

 

2014/255/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka darba programmu attiecībā uz Savienības muitas kodeksu

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top