EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:111:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 111, 2014. gada 15. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 111

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. gadagājums
2014. gada 15. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku un Salvadoras Republiku, no otras puses – paziņojums par stāšanos spēkā

1

 

 

2014/210/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis), par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku un Salvadoras Republiku, no otras puses, attiecībā uz tā 49. panta 3. punktu

2

 

 

2014/211/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku un Salvadoras Republiku, no otras puses, izņemot tā 49. panta 3. punktu

4

 

 

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku un Salvadoras Republiku, no otras puses

6

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 380/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

29

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 381/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 382/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem prospekta papildinājumu publicēšanai ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 383/2014 (2014. gada 2. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Beurre de Bresse (ACVN))

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 384/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Crème de Bresse (ACVN))

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 385/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Elbe-Saale Hopfen (AĢIN))

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 386/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

46

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 387/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2014/48/ES (2014. gada 24. marts), ar kuru groza Direktīvu 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem

50

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/212/KĀDP (2014 gada 14. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2013/183/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

79

 

*

Padomes Lēmums 2014/213/KĀDP (2014. gada 14. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

83

 

*

Padomes Lēmums 2014/214/KĀDP (2014. gada 14. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

84

 

 

2014/215/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis), ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

85

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2014/216/KĀDP (2014. gada 14. aprīlis), ar ko īsteno Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

91

 

 

2014/217/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 11. aprīlis) par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem aitu baku apkarošanai Bulgārijā 2013. gadā un Grieķijā 2013. un 2014. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2334)

94

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 368/2014 (2014. gada 10. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi ( OV L 108, 11.4.2014. )

96

 

*

Labojums Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšanā galīgajā variantā ( OV L 51, 20.2.2014. )

96

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top