EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:109:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 109, 2014. gada 12. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 109

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 12. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/204/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) parto, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Vienošanosstarp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par kārtību, kādā tāpiedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

1

 

 

Vienošanās starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par kārtību,kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 371/2014 (2014. gada 10. aprīlis), ar ko īsteno Regulas (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pretkonkrētām personām, vienībām un struktūrāmsaistībā ar situāciju Irānā, 12. panta 1. punktu

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 372/2014 (2014. gada 9. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz konkrētu termiņu aprēķināšanu, sūdzību izskatīšanu un konfidenciālas informācijas identificēšanu un aizsardzību ( 1 )

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 373/2014 (2014. gada 11. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/205/KĀDP (2014. gada 10. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

25

 

 

2014/206/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 6. novembris) par Vācijas pasākumiem par labu HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7058) ( 1 )

30

 

 

2014/207/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 11. aprīlis) par pirmā līmeņa domēna .eu reģistra izraudzīšanu ( 1 )

41

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/208/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 9. aprīlis) attiecībā uz paziņojumu par korporatīvo pārvaldību (“izpildi vai paskaidro”) kvalitāti ( 1 )

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top