EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:106:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 106, 2014. gada 9. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 106

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 9. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums saistībā ar to, ka starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku stājas spēkā Vienošanās starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Šveices Konfederāciju par šo valstu līdzdalību to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot izpildvaru attiecībā uz Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu

1

 

 

(2014/194/ES)

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

2

 

 

(2014/195/ES)

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 17. februāris), ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas parakstīt vai ratificēt 2012. gada Keiptaunas nolīgumu par 1993. gada Torremolinosas protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošību, noteikumu īstenošanu vai pievienoties tam ( 1 )

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2014 (2014. gada 8. aprīlis), ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 355/2014 (2014. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm ( 1 )

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 356/2014 (2014. gada 8. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

41

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/282/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Austrijā ( OV L 125, 21.5.2010. )

43

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/283/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Beļģijā ( OV L 125, 21.5.2010. )

43

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/284/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Čehijā ( OV L 125, 21.5.2010. )

44

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/285/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Vācijā ( OV L 125, 21.5.2010. )

44

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/286/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Itālijā ( OV L 125, 21.5.2010. )

45

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/287/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Nīderlandē ( OV L 125, 21.5.2010. )

45

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/288/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Portugālē ( OV L 125, 21.5.2010. )

46

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/289/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Slovēnijā ( OV L 125, 21.5.2010. )

47

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/290/ES (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Slovākijā ( OV L 125, 21.5.2010. )

48

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2010/291/ES (2010. gada 19. janvāris), ar ko konstatē, vai Grieķija efektīvi rīkojusies, reaģējot uz Padomes 2009. gada 27. aprīļa ieteikumu ( OV L 125, 21.5.2010. )

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top