EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:102:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 102, 2014. gada 5. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 102

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 5. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

(2014/185/ES)

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

1

 

 

(2014/186/ES)

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 345/2014 (2014. gada 1. aprīlis), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot Atlantijas zilo marlīnu Atlantijas okeānā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 346/2014 (2014. gada 1. aprīlis), ar ko nosaka pagaidu aizliegumu Eiropas Savienības dalībvalsts karoga kuģiem zvejot sarkanasarus NAFO 3M zonā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 347/2014 (2014. gada 4. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 606/2009 attiecībā uz maksimālā kopējā sēra dioksīda satura palielināšanu laika apstākļu dēļ

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 348/2014 (2014. gada 4. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

 

(2014/187/ES)

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 3. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2094) ( 1 )

13

 

 

(2014/188/ES)

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 3. aprīlis) par to IKT tehnisko specifikāciju noteikšanu, uz kurām var atsaukties publiskajā iepirkumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2120)

18

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2013. gada 20. septembra Lēmumā 2013/480/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/60/EK nosaka dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikāciju vērtības pēc interkalibrācijas un atceļ Lēmumu 2008/915/EK ( OV L 266, 8.10.2013. )

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top