Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:095:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 095, 2014. gada 29. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.095.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 95

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 29. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 322/2014 (2014. gada 28. marts), ar kuru pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 323/2014 (2014. gada 28. marts), ar kuru groza I un II pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli (1)

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 324/2014 (2014. gada 28. marts), ar ko pieņem ārkārtas atbalsta pasākumus Polijas cūkgaļas tirgum

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 325/2014 (2014. gada 28. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/173/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums BiH/21/2014 (2014. gada 18. marts), ar ko ieceļ ES operācijas komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā un atceļ Lēmumu BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUTM MALI/1/2014 (2014. gada 18. marts) par ES misijas komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali) un atceļ Lēmumu EUTM MALI/1/2013

30

 

 

2014/175/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts), ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz gaļas produktu, apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu, kas gatavoti no svaigas mājputnu gaļas, tostarp saimniecībās audzētu un savvaļas medījamu putnu gaļas, importu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1904)  (1)

31

 

 

2014/176/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts) par Savienības finansiālo ieguldījumu koordinēta kontroles plāna īstenošanā nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1912)

39

 

 

2014/177/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts), ar kuru groza Lēmuma 2003/467/EK II pielikumu attiecībā uz Lietuvas atzīšanu par dalībvalsti, kas ir oficiāli brīva no brucelozes (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1940)  (1)

45

 

 

2014/178/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts) par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1979)  (1)

47

 

 

2014/179/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (ECB/2014/1)

56

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/180/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 27. marts) par otro koordinēto kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā (1)

64

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/148/ES (2014. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/130/ES, ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 80, 19.3.2014.)

69

 

*

Labojums Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmumā 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK (OV L 73, 11.3.2004.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 43. sējums)

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top