Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:065:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 065, 2014. gada 5. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.065.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 65

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 5. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/27/ES (2014. gada 26. februāris), ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 204/2014 (2014. gada 20. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (ACVN)]

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 205/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz datu dalījumiem, termiņiem un datu pārskatīšanām paredz vienādus īstenošanas nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1260/2013 par Eiropas demogrāfijas statistiku (1)

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2014 (2014. gada 4. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 601/2012 attiecībā uz globālās sasilšanas potenciālu siltumnīcefekta gāzēm, kas nav CO2  (1)

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 207/2014 (2014. gada 4. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/117/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 3. marts) par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju

31

 

 

2014/118/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 3. marts) par bromētu antipirēnu klātbūtnes uzraudzību pārtikā (1)

39

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Reglaments

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top