EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:050:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 050, 2014. gada 20. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.050.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 50

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 20. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 153/2014 (2014. gada 17. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi un atceļ Regulu (ES) Nr. 298/2013

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 154/2014 (2014. gada 19. februāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tējas koka ekstrakta apstiprināšanas nosacījumiem (1)

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 155/2014 (2014. gada 19. februāris) par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (1)

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 156/2014 (2014. gada 19. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/97/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2013. gada 20. novembris) par elastības instrumenta izmantošanu

19

 

*

Padomes Lēmums 2014/98/KĀDP (2014. gada 17. februāris), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

20

 

 

2014/99/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 18. februāris), kurā 2014. līdz 2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 974)

22

 

 

2014/100/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 18. februāris) par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Polijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1179)  (1)

35

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1241/2012 (2012. gada 11. decembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1138/2011, ar kuru piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Indijas, Indonēzijas un Malaizijas izcelsmes alifātisko spirtu un to maisījumu importam (OV L 352, 21.12.2012.)

37

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (OV L 399, 30.12.2006.)

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top