Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:038:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 038, 2014. gada 7. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.038.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 38

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 7. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/60/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 28. janvāris) par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kiribati Republiku, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 110/2014 (2013. gada 30. septembris) par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 111/2014 (2014. gada 4. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 112/2014 (2014. gada 4. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 113/2014 (2014. gada 4. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 114/2014 (2014. gada 4. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 115/2014 (2014. gada 4. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 116/2014 (2014. gada 6. februāris) par darbīgās vielas kālija jodīda neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1)

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 117/2014 (2014. gada 6. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/19/ES (2014. gada 6. februāris), ar ko groza I pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

30

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/20/ES (2014. gada 6. februāris), ar ko nosaka Savienības kategorijas bāzes un sertificētiem sēklas kartupeļiem un šīm kategorijām piemērojamos nosacījumus un apzīmējumus (1)

32

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/21/ES (2014. gada 6. februāris), ar ko nosaka minimālos nosacījumus un Savienības kategorijas attiecībā uz pirmsbāzes sēklas kartupeļiem (1)

39

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/61/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 5. februāris), ar kuru pagarina spēkā esības termiņu Lēmumam 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 493)  (1)

43

 

 

2014/62/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 6. februāris), ar ko atceļ Lēmumu 2003/766/EK par ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Diabrotica virgifera Le Conte izplatību Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 467)

45

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/63/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 6. februāris) par pasākumiem Diabrotica virgifera virgifera Le Conte kontrolei Savienības apgabalos, kuros ir apstiprināta tā klātbūtne

46

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2013. gada 11. decembra Īstenošanas lēmumā 2013/752/ES par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2005/928/EK (OV L 334, 13.12.2013.)

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top