Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:028:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 028, 2014. gada 31. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.028.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 28

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 31. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/48/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 28. janvāris) par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 81/2014 (2014. gada 30. janvāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2014 (2014. gada 28. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Montes de Granada (ACVN)]

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 83/2014 (2014. gada 29. janvāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 84/2014 (2014. gada 30. janvāris) par atļauju lietot Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 vai Pediococcus pentosaceus DSM 23689 preparātus kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (1)

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 85/2014 (2014. gada 30. janvāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajai vielai vara savienojumi (1)

34

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 86/2014 (2014. gada 30. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

36

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/49/KĀDP (2014. gada 30. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top