Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:023:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 023, 2014. gada 28. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.023.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 23

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 28. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 67/2014 (2014. gada 27. janvāris), ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2015. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzdalību sociālajā un kultūras dzīvē un materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 68/2014 (2014. gada 27. janvāris), ar kuru saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai groza Regulu (ES) Nr. 141/2013, ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojuma (EHIS), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (1)

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 69/2014 (2014. gada 27. janvāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (1)

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 70/2014 (2014. gada 27. janvāris), ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (1)

25

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 71/2014 (2014. gada 27. janvāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (1)

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 72/2014 (2014. gada 27. janvāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 770/2013 attiecībā uz atvilkumiem no Portugāles 2013. gada kvotas sarkanasaru nozvejai NAFO 3LN zonā

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 73/2014 (2014. gada 27. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

33

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/38/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 24. janvāris), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 279)

35

 

 

2014/39/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 27. janvāris), ar ko apstiprina Grieķijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top