EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:008:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 008, 2014. gada 11. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.008.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 8

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 11. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/7/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 5. decembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

1

 

 

Protokols Partnerības un sadarbības līgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par vispārējiem principiem Gruzijas līdzdalībai Savienības programmās

3

 

*

Eiropas Savienības paziņojums Sanmarīno Republikai par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

7

 

*

Eiropas Savienības paziņojums Lihtenšteinas Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

8

 

*

Eiropas Savienības paziņojuma vēstule Monako Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Monako Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

9

 

*

Eiropas Savienības paziņojums Andoras Firstistei par tehnisku grozījumu saistībā ar 2007. gada 1. janvāra Bulgārijas un Rumānijas un 2013. gada 1. jūlija Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

10

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 16/2014 (2014. gada 9. janvāris), ar ko 209. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 17/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko izveido standarta veidlapu paziņojuma sniegšanai par īpašu pasākumu saskaņā ar ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 18/2014 (2014. gada 10. janvāris) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā [Žemaitiškas kastinys (GTĪ)]

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 19/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko attiecībā uz vielu hloroformu groza pielikumu Regulā (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 20/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko attiecībā uz vielu butafosfānu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 21/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko 210. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 22/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 23/2014 (2014. gada 10. janvāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2014. gada 6. līdz 7. janvārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2014. gada janvārim

26

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/8/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 10. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/372/ES par kontrolējamo vielu lietošanu par procesu aģentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2009 8. panta 4. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6517)

27

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006 ( OV L 346, 20.12.2013. )

30

 

*

Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1368/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ Regulas (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010 ( OV L 346, 20.12.2013. )

31

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2013/114/ES (2013. gada 1. marts), ar ko nosaka vadlīnijas dalībvalstīm, kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK 5. pantu aprēķināt no siltumsūkņiem iegūstamo atjaunojamo enerģiju, izmantojot dažādas siltumsūkņu tehnoloģijas ( OV L 62, 6.3.2013. )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top