Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 346, 2013. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.346.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 346

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 20. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (Euratom) Nr. 1368/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmām Bulgārijā un Slovākijā un atceļ Regulas (Euratom) Nr. 549/2007 un (Euratom) Nr. 647/2010

1

 

*

Padomes Regula (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006

7

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

12

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1371/2013 (2013. gada 16. decembris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecina arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, kurus nosūta no Indijas un Indonēzijas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Indijas un Indonēzijas izcelsme

20

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1372/2013 (2013. gada 19. decembris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1373/2013 (2013. gada 19. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus eksporta licenču sistēmas īstenošanai cūkgaļas nozarē

29

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1374/2013 (2013. gada 19. decembris), ar kuru attiecībā uz 36. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ( 2 )

38

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1375/2013 (2013. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu ( 2 )

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1376/2013 (2013. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

47

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1377/2013 (2013. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1378/2013 (2013. gada 19. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2013. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

51

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/777/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUTM Somalia/1/2013 (2013. gada 17. decembris) par ES misijas komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Somālijas bruņoto spēku apmācībā (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 13. decembris), ar ko izveido Pētniecības izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2008/46/EK

54

 

 

2013/779/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2008/37/EK

58

 

 

2013/780/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris) par to, ka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei attiecībā uz Angliju, Skotiju un Velsu piešķir atkāpi, kuru tā pieprasījusi atbilstīgi Padomes Direktīvai 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2002/757/EK attiecībā uz prasību par fitosanitāro sertifikātu tādiem Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, saistībā ar kaitīgo organismu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar ko nosaka, ka tā atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšana, kurš noteikts saskaņā ar stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, attiecībā uz Peru izcelsmes banānu importu 2013. gadā nav atbilstīga

73

 

 

2013/784/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 18. decembris), ar kuru groza Padomes Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā iekļauto veselības sertifikātu I, II un III paraugu, kas izmantojami Savienības iekšējai tirdzniecībai ar nokaušanai, nobarošanai un vaislai paredzētām aitām un kazām (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2013. gada 12. decembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1363/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem attiecībā uz termina “inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls” definīciju ( OV L 343, 19.12.2013. )

89

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top