EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:333:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 333, 2013. gada 12. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.333.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 333

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 12. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1320/2013 (2013. gada 3. decembris), ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 385/2012 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu, kas izmantojams, lai noteiktu lauku saimniecību ieņēmumus un analizētu šo saimniecību saimniecisko darbību

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1321/2013 (2013. gada 10. decembris), ar ko izveido Savienības sarakstu ar atļautiem kūpināšanas aromatizētāju pirmapstrādes produktiem, kurus izmanto pārtikas produktos vai uz tiem un/vai gatavo kūpināšanas aromatizētāju ražošanā (1)

54

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1322/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko piešķir neierobežotu beznodokļu piekļuvi Savienībai 2014. gadam, ko piemēro dažām tādām precēm, kuru izcelsme ir Norvēģijā un kuras iegūtas to lauksaimniecības produktu pārstrādē, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1216/2009

68

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1323/2013 (2013. gada 11. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

70

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1324/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko nosaka piešķiramā daudzuma ierobežojuma koeficientu, kas piemērojams, izdodot eksporta licences, ar ko noraida eksporta licenču pieteikumus un pārtrauc ārpuskvotas cukura eksporta licenču pieteikumu pieņemšanu

72

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/744/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 9. decembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijai par tabakas kontroli attiecībā uz tā noteikumiem par saistībām tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās, noziedzīgu nodarījumu definēšanu un policijas sadarbību

73

 

 

2013/745/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 9. decembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijai par tabakas kontroli, izņemot tā noteikumus par saistībām tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās, noziedzīgu nodarījumu definēšanu un policijas sadarbību

75

 

 

2013/746/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 10. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

77

 

 

2013/747/ES, Euratom

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 10. decembris), ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8685)

79

 

 

2013/748/ES, Euratom

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 10. decembris), ar ko Horvātijai atļauj izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8688)

80

 

 

2013/749/ES, Euratom

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 10. decembris), ar ko Portugālei atļauj izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8689)

81

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2013/750/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2013. gada 26. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2013/37)

82

 

 

Labojumi

 

*

Labojumu verbālprocess – Pagaidu nolīgumam par tirdzniecību vai ar to saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, parakstīts Luksemburgā 2008. gada 16. jūnijā(OV L 169, 30.6.2008. Labojums publicēts OV L 233, 30.8.2008.)

83

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top