Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:332:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 332, 2013. gada 11. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.332.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 332

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 11. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1279/2013 (2013. gada 9. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1280/2013 (2013. gada 9. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1281/2013 (2013. gada 10. decembris) par noteikumiem, kā pārvaldāmas un sadalāmas tekstilizstrādājumu kvotas, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 517/94 noteiktas 2014. gadam

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1282/2013 (2013. gada 10. decembris), ar ko labo Regulas (EK) Nr. 2508/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai attiecībā uz darbības programmām zivsaimniecības sektorā, redakciju poļu valodā

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1283/2013 (2013. gada 10. decembris), ar kuru labo Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu, redakciju franču valodā

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1284/2013 (2013. gada 10. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/728/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienībai ir jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Ministru konferencē par moratorija pagarināšanu attiecībā uz muitas nodokļiem par elektronisku nosūtīšanu un par moratorija pagarināšanu attiecībā uz prasībām gadījumos, kad nav pārkāpuma, un citās situācijās

17

 

*

Padomes Lēmums 2013/729/KĀDP (2013. gada 9. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2013/34/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali)

18

 

*

Padomes Lēmums 2013/730/KĀDP (2013. gada 9. decembris) par atbalstu SEESAC atbruņošanās un bruņojuma kontroles darbībām Dienvidaustrumeiropā saistībā ar ES Stratēģiju VIKI un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai

19

 

 

2013/731/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 9. decembris) par Īrijas paziņojumu attiecībā uz valsts pārejas plānu, kas minēts 32. pantā Direktīvā 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8638)

31

 

 

2013/732/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 9. decembris), ar ko pieņem labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) secinājumus par hlora un sārmu rūpniecību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8589)  ( 1 )

34

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2013/733/ES

 

*

Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmums Nr. 1/2013 (2013. gada 28. novembris) par to, lai grozītu 10. pielikumu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top