EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:313:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 313, 2013. gada 22. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.313.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 22. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2013/671/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 15. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Francijas Republiku par Savienības tiesību aktu par nodokļu uzlikšanu uzkrājumu radītiem ienākumiem un administratīvo sadarbību nodokļu jomā piemērošanu Senbertelemī kopienai

1

 

 

2013/672/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 15. novembris) par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru uz diviem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1180/2013 (2013. gada 19. novembris), ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

4

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1181/2013 (2013. gada 19. novembris), ar ko nosaka Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēto tiešo maksājumu korekcijas likmi attiecībā uz 2013. kalendāro gadu un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 964/2013

13

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1182/2013 (2013. gada 19. novembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 754/2009, (ES) Nr. 1262/2012, (ES) Nr. 39/2013 un (ES) Nr. 40/2013 attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1183/2013 (2013. gada 12. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Slovenski med (AĢIN))

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1184/2013 (2013. gada 12. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ACVN))

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1185/2013 (2013. gada 21. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pâté de Campagne Breton (AĢIN))

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1186/2013 (2013. gada 21. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Orkney Scottish Island Cheddar (AĢIN))

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1187/2013 (2013. gada 21. novembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu pentiopirādu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1188/2013 (2013. gada 21. novembris), ar ko paredz samazinātu paziņošanas laikposmu pirms ierašanās ostā tādiem Savienības kuģiem, kas veic zvejas darbības attiecībā uz dienvidu heka un Norvēģijas omāra krājumiem Kantabrijas jūrā un Ibērijas pussalas rietumu piekrastē un izkrauj nozveju Spānijas ostās

47

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1189/2013 (2013. gada 21. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1190/2013 (2013. gada 21. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top