EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:309:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 309, 2013. gada 19. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.309.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 19. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1159/2013 (2013. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 911/2010 par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES), paredzot licencēšanas un reģistrācijas nosacījumus GMES lietotājiem un nosakot kritērijus attiecībā uz piekļuves ierobežošanu GMES datiem un GMES pakalpojumu informācijai (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1160/2013 (2013. gada 7. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Rigotte de Condrieu (ACVN)]

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1161/2013 (2013. gada 7. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Pecorino di Picinisco (ACVN)]

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1162/2013 (2013. gada 7. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (ACVN)]

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1163/2013 (2013. gada 7. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Mohant (ACVN)]

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1164/2013 (2013. gada 7. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Waterford Blaa/Blaa (AĢIN)]

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1165/2013 (2013. gada 18. novembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu apelsīnu ēterisko eļļu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1166/2013 (2013. gada 18. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas dihlorpropa-P apstiprināšanas nosacījumiem (1)

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1167/2013 (2013. gada 18. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/664/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 25. jūlijs) par pasākumu Nr. SA.23324 – C 25/07 (ex NN 26/07) – Somija Finavia, Airpro un Ryanair darbība lidostā Tampere-Pirkkala (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 5036)  (1)

27

 

 

2013/665/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 17. jūlijs) par valsts atbalstu SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)], ko piešķīrusi Itālija (piena nodevas maksājuma atlikšana Itālijā) (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 4046)

40

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2013/666/ES

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 4/2013 (2013. gada 7. novembris), ar ko ieceļ amatā Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) valdes locekļus

49

 

 

2013/667/ES

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 5/2013 (2013. gada 7. novembris) par Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) statūtiem

50

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 566/2012 (2012. gada 18. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (OV L 169, 29.6.2012.)

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top