EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:294:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 294, 2013. gada 6. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.294.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 294

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 6. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/50/ES (2013. gada 22. oktobris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK atsevišķu noteikumu īstenošanai (1)

13

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1093/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko attiecībā uz Intrastat sistēmas vienkāršošanu un Intrastat informācijas vākšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1982/2004

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1094/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko Francijai un Apvienotajai Karalistei iedala papildu dienas jūrā ICES VIIe rajonā

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1095/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Sierra de Cádiz (ACVN)]

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1096/2013 (2013. gada 4. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (AĢIN)]

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1097/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Lentilles vertes du Berry (AĢIN)]

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1098/2013 (2013. gada 4. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Gâche vendéenne (AĢIN)]

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1099/2013 (2013. gada 5. novembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (regulārās kuģu satiksmes uzlabošana)

40

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1100/2013 (2013. gada 5. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

42

 

 

IETEIKUMI

 

 

2013/637/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2013. gada 4. novembris), ar ko groza Ieteikumu 2006/576/EK attiecībā uz T-2 un HT-2 toksīniem barības maisījumos kaķiem (1)

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top