EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:293:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 293, 2013. gada 5. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.293.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 293

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 5. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (1)

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1083/2013 (2013. gada 28. augusts), ar ko paredz noteikumus, kas saistīti ar tarifu preferenču pagaidu atcelšanas procedūru un vispārēju aizsardzības pasākumu pieņemšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2011 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1084/2013 (2013. gada 30. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Plátano de Canarias (AĢIN)]

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1085/2013 (2013. gada 30. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Westfälischer Knochenschinken (AĢIN)]

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1086/2013 (2013. gada 30. oktobris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Raschera (ACVN)]

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1087/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 attiecībā uz informācijas sniegšanu par metilbromīdu

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1088/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 attiecībā uz licenču pieteikumiem tādu ražojumu un iekārtu importam un eksportam, kuri satur halonus vai ir atkarīgi no tiem un ir paredzēti kritiskiem lietojumiem gaisa kuģos

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1089/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas diatomīta (diatomīta zemes) apstiprināšanas nosacījumiem (1)

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1090/2013 (2013. gada 4. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Travia da Beira Baixa (ACVN)]

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1091/2013 (2013. gada 4. novembris), ar ko 206. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

36

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1092/2013 (2013. gada 4. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/635/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumus 2005/734/EK, 2006/415/EK un 2007/25/EK attiecībā uz to piemērošanas periodu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7148)  (1)

40

 

 

2013/636/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 31. oktobris), ar ko attiecībā uz piemērošanas termiņu groza Lēmumu 2008/866/EK par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7162)  (1)

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top