EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:273:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 273, 2013. gada 15. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.273.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 273

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 15. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 982/2013 (2013. gada 11. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot siļķes ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, VIb, un VIaN zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 983/2013 (2013. gada 11. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot brosmes ES un starptautiskajos ūdeņos I, II un XIV zonā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 984/2013 (2013. gada 14. oktobris), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas sadales mehānismu tīkla kodeksu un papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2009 (1)

5

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 985/2013 (2013. gada 14. oktobris), ar ko groza un labo I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1334/2008 attiecībā uz konkrētām aromatizējošām vielām (1)

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 986/2013 (2013. gada 14. oktobris), ar kuru attiecībā uz ELGF 2014. grāmatvedības gadu nosaka procentu likmes, kas jāpiemēro, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst krājumu iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 987/2013 (2013. gada 14. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Fenland Celery (AĢIN))

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 988/2013 (2013. gada 14. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/500/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 7. oktobris), ar ko nosaka nostāju, kura Eiropas Savienībai jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē par lūgumu piešķirt PTO atbrīvojumu attiecībā uz papildu autonomajām tirdzniecības preferencēm, ko Savienība piešķir Moldovas Republikai

31

 

 

2013/501/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 4. oktobris), ar ko noraida saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK Nīderlandes paziņoto atteikumu piešķirt difenakumu saturoša biocīdā produkta atļauju (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6409)

35

 

 

2013/502/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 11. oktobris), ar kuru groza Lēmumu 2005/7/EK, ar ko apstiprina metodi cūku liemeņu klasificēšanai Kiprā, attiecībā uz šādu liemeņu alternatīvu noformējumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6583)

37

 

 

2013/503/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 11. oktobris), ar ko Savienības daļas atzīst par brīvām no bišu varroatozes un noteic papildu garantijas, kuras nepieciešamas attiecībā uz tirdzniecību un importēšanu Savienībā, lai aizsargātu šo daļu statusu “brīva no varroatozes” (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 6599)  (1)

38

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

 

2013/504/ES

 

*

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja Lēmums (2012. gada 17. decembris) par reglamenta pieņemšanu

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top