Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:179:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 179, 2013. gada 29. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.179.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 179

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 29. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/35/ES (2013. gada 26. jūnijs) par minimālajām veselības aizsardzības un drošuma prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (20. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), un ar ko atceļ Direktīvu 2004/40/EK

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 626/2013 (2013. gada 27. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1344/2011, ar ko atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus konkrētiem lauksaimniecības, zvejniecības un rūpniecības produktiem

22

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 627/2013 (2013. gada 27. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 628/2013 (2013. gada 28. jūnijs) par darba metodēm, ar kādām Eiropas Aviācijas drošības aģentūra veic standartizācijas inspekcijas un pārrauga Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 piemērošanu, un par Komisijas Regulas (EK) Nr. 736/2006 atcelšanu (1)

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 629/2013 (2013. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka turpmākus ārkārtas pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2012./2013. tirdzniecības gadā

55

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 630/2013 (2013. gada 28. jūnijs), ar kuru groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1)

60

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 631/2013 (2013. gada 28. jūnijs), ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 546/2006 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 233/2012 (1)

84

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 632/2013, (2013. gada 28. jūnijs), ar ko 194. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

85

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 633/2013 (2013. gada 28. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

87

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 634/2013 (2013. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka no 2013. gada 1. jūlija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

89

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/336/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 25. jūnijs), ar ko Eiropas Savienības Tiesā palielina ģenerāladvokātu skaitu

92

 

 

2013/337/ES

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2013. gada 26. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnešus

93

 

 

2013/338/ES

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2013. gada 26. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Tiesas tiesnešus

94

 

 

2013/339/ES

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2013. gada 26. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesi

95

 

 

2013/340/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 27. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2008/855/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Horvātijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3932)  (1)

96

 

 

2013/341/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 27. jūnijs) par Valeo Efficient Generation Alternator apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem automobiļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (1)

98

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top