EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 173, 2013. gada 26. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.173.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 173

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 26. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai, stāšanos spēkā

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 611/2013 (2013. gada 24. jūnijs) par pasākumiem, kas piemērojami paziņošanai par personas datu aizsardzības pārkāpumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK par privātumu un elektronisko komunikāciju

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 612/2013 (2013. gada 25. jūnijs) par ekonomikas dalībnieku un akcīzes preču noliktavu reģistra darbību, saistītajiem statistikas datiem un ziņošanu saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 613/2013 (2013. gada 25. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1451/2007 attiecībā uz biocīdo produktu papildu aktīvajām vielām, kuras paredzēts pārbaudīt pārskatīšanas programmā

34

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 614/2013 (2013. gada 25. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/313/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Īrijai

40

 

 

2013/314/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2010/286/ES par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Itālijā

41

 

 

2013/315/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2004/918/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Ungārijā

43

 

 

2013/316/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2009/588/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Lietuvā

46

 

 

2013/317/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2009/591/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Latvijā

48

 

 

2013/318/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2009/590/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Rumānijā

50

 

 

2013/319/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Maltā

52

 

*

Padomes Lēmums 2013/320/KĀDP (2013. gada 24. jūnijs) atbalstot fiziskās drošības un krājumu apsaimniekošanas pasākumus, lai samazinātu kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI) nelikumīgas tirdzniecības risku Lībijā un tās reģionā

54

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Tiesas Reglamenta grozījumi

65

 

*

Vispārējās Tiesas Reglamenta grozījumi

66

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2013/321/ES

 

*

ĀKK un ES Ministru padomes Lēmums Nr. 1/2013 (2013. gada 7. jūnijs) par daudzgadu finanšu shēmas laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam protokola pieņemšanu saskaņā ar Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

67

 

 

2013/322/ES

 

*

ĀKK un ES Ministru padomes Lēmums Nr. 2/2013 (2013. gada 7. jūnijs) par Somālijas Federatīvās Republikas pieteikumu novērotāja statusam un turpmāko pievienošanos Partnerattiecību nolīgumam starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

70

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2012/830/ES (2012. gada 7. decembris) par papildu finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles, inspekcijas un pārraudzības programmās 2012. gadam (OV L 356, 22.12.2012.)

71

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top