EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:141:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 141, 2013. gada 28. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.141.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 28. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 488/2013 (2013. gada 27. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2013 (2013. gada 27. maijs), ar ko groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos attiecībā uz dubultspirālisku ribonukleīnskābi, kas homologa vīrusa ribonukleīnskābei, kura nosaka apvalka proteīna daļas un Izraēlas akūtās paralīzes vīrusa starpgēnu rajona daļas kodu (1)

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 490/2013 (2013. gada 27. maijs), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Argentīnas un Indonēzijas izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 491/2013 (2013. gada 27. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

26

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2013/12/ES (2013. gada 13. maijs), ar ko pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

28

 

*

Padomes Direktīva 2013/13/ES (2013. gada 13. maijs), ar ko pielāgo dažas direktīvas nodokļu jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

30

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/236/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 25. aprīlis) kas adresēts Kiprai, par konkrētiem pasākumiem finanšu stabilitātes un ilgtspējīgas izaugsmes atjaunošanai

32

 

 

2013/237/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2013. gada 14. maijs), ar ko Čehijas Republikai un Polijas Republikai atļauj piemērot īpašus pasākumus, atkāpjoties no 5. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

37

 

 

2013/238/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. maijs), ar ko ieceļ četrus Reģionu komitejas locekļus un trīs locekļu aizstājējus no Apvienotās Karalistes

42

 

 

2013/239/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. maijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Igaunijas

43

 

*

Padomes Lēmums 2013/240/KĀDP (2013. gada 27. maijs), ar ko groza Lēmumu 2010/279/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)

44

 

*

Padomes Lēmums 2013/241/KĀDP (2013. gada 27. maijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības Tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO

47

 

 

2013/242/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 22. maijs), ar ko izveido valsts energoefektivitātes rīcības plānu paraugu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2882)  (1)

48

 

 

2013/243/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 24. maijs) par pagaidu atkāpšanos no izcelsmes noteikumiem, kas izklāstīti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā Svazilendas īpašo situāciju attiecībā uz persikiem, bumbieriem un ananāsiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2906)

54

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top