Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:139:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 139, 2013. gada 25. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.139.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 139

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 25. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 479/2013 (2013. gada 13. maijs) par atbrīvojumu no prasības iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas Savienības precēm, ko pārvadā pa Neumas koridoru

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 attiecībā uz noteiktu pesticīdu brīvprātīgi veiktas analīzes periodiem (1)

4

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 481/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko pielāgo Īstenošanas regulu (ES) Nr. 788/2012 attiecībā uz Horvātijas ņemamo un analizējamo paraugu skaitu pesticīdu/produktu kombinācijām (1)

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 482/2013 (2013. gada 24. maijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (1)

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 483/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1)

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 484/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 485/2013 (2013. gada 24. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgo vielu klotianidīna, tiametoksama un imidakloprīda apstiprināšanas nosacījumiem un tādu sēklu izmantošanas un tirdzniecības aizliegšanu, kuras apstrādātas ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur minētās darbīgās vielas (1)

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 486/2013 (2013. gada 24. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/235/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 23. maijs), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu un veterināro vienību sarakstiem Traces sistēmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 2905)  (1)

29

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top