EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:133:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 133, 2013. gada 17. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.133.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 133

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 17. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 451/2013 (2013. gada 16. maijs), ar kuru īsteno 11. panta 1. un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 452/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (AĢIN))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 453/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Lakeland Herdwick (ACVN))

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 454/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Ail fumé d’Arleux (AĢIN))

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 455/2013 (2013. gada 7. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη (Xira Syka Taxiarchi) (ACVN))

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 456/2013 (2013. gada 16. maijs), ar ko sakarā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz piena importa kvotām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001 un liellopu gaļas importa kvotām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 412/2008 un Regulu (EK) Nr. 431/2008

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 457/2013 (2013. gada 16. maijs), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 412/2008 un Regulas (EK) Nr. 431/2008 attiecībā uz importa tarifa kvotām liellopu gaļai laikposmam no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 458/2013 (2013. gada 16. maijs), ar kuru izdara labojumu Regulā (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 459/2013 (2013. gada 16. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 460/2013 (2013. gada 16. maijs) par minimālā muitas nodokļa noteikšanu cukuram trešajai konkursa kārtai saskaņā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2013/219/KĀDP (2013. gada 16. maijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

22

 

 

2013/220/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2013. gada 2. maijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/13)

26

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top