Help Print this page 

Document L:2013:124:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 124, 2013. gada 4. maijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.124.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 124

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 4. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

IETEIKUMI

 

 

2013/179/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2013. gada 9. aprīlis) par kopīgu metožu izmantošanu produktu un organizāciju aprites cikla ekoloģisko raksturlielumu mērīšanai un uzrādīšanai (1)

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top