EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:121:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 121, 2013. gada 3. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.121.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 3. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 401/2013 (2013. gada 2. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 194/2008

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 402/2013 (2013. gada 30. aprīlis) par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu (1)

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 403/2013 (2013. gada 2. maijs), ar ko atļauj lietot endo-1,4-beta-ksilanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-glikanāzes preparātu, kas iegūts no Trichoderma reesei (ATCC 74444), kā barības piedevu gaļas mājputniem, dējējputniem un atšķirtiem sivēniem un groza Regulu (EK) Nr. 1259/2004, (EK) Nr. 1206/2005 un (EK) Nr. 1876/2006 (atļaujas turētājs – DSM Nutritional Products) (1)

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2013 (2013. gada 2. maijs) par atkāpēm no izcelsmes noteikumiem, kas noteikti II pielikumā Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un kas saskaņā ar kvotām attiecas uz dažiem izstrādājumiem no Peru

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 405/2013 (2013. gada 2. maijs), ar ko atver Savienības tarifu kvotas Peru izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 406/2013 (2013. gada 2. maijs), ar ko attiecībā uz vielu prednizolonu groza pielikumu Regulā (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (1)

42

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 407/2013 (2013. gada 23. aprīlis), ar ko labo Regulas (ES) Nr. 475/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 1. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un 19. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS), spāņu un zviedru valodas redakciju (1)

44

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 408/2013 (2013. gada 2. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

45

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju

47

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top