EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 90, 2013. gada 28. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.090.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 90

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 28. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 295/2013 (2013. gada 21. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 192/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tāda polietilēntereftalāta importam, kura izcelsme ir, inter alia, Taivānā, pēc “jauna eksportētāja” pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 4. punktu

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 296/2013 (2013. gada 26. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

4

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 297/2013 (2013. gada 27. marts), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 44/2012, (ES) Nr. 39/2013 un (ES) Nr. 40/2013 attiecībā uz conquerētām zvejas iespējām

10

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 298/2013 (2013. gada 27. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 299/2013 (2013. gada 26. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 300/2013 (2013. gada 27. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 605/2010, ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Eiropas Savienībā (1)

71

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 301/2013 (2013. gada 27. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Ikgadējiem starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumiem 2009.-2011. gada ciklam (1)

78

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 302/2013 (2013. gada 27. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 616/2007, ar kuru atver Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai ar izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs un paredz to pārvaldību

86

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 303/2013 (2013. gada 27. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

90

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 304/2013 (2013. gada 27. marts), ar ko nosaka no 2013. gada 1. aprīļa piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

92

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2013/160/KĀDP (2013. gada 27. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

95

 

 

2013/161/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 11. marts), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1279)  (1)

99

 

 

2013/162/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 26. marts) par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu noteikšanu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 406/2009/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top