EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:084:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 84, 2013. gada 23. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.084.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 23. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 273/2013 (2013. gada 19. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 274/2013 (2013. gada 19. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 275/2013 (2013. gada 19. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 276/2013 (2013. gada 19. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 277/2013 (2013. gada 19. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 278/2013 (2013. gada 19. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 279/2013 (2013. gada 19. marts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 280/2013 (2013. gada 22. marts), ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (1)

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 281/2013 (2013. gada 22. marts), ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz ārpuskvotas cukura un izoglikozes laišanu Savienības tirgū ar samazinātu pārpalikuma maksājumu 2012./2013. tirdzniecības gadā

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2013 (2013. gada 22. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

24

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/148/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. marts) par to, lai Zviedrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

26

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2013/149/ES

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 1/2013 (2013. gada 6. marts), ar ko ieceļ Uzņēmumu attīstības centra (UAC) Valdes locekļus

28

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 92/65/EEK (1992. gada 13. jūlijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 13. sējums, 154. lpp.)

29

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 91/496/EEK (1991. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (OV L 268, 24.9.1991.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 12. sējums, 58. lpp.)

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top