EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:079:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, R 079, 2013. gada 21. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.079.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 21. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums Nr. 252/2013/ES (2013. gada 11. marts), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 253/2013 (2013. gada 15. janvāris), ar ko attiecībā uz pielāgojumiem pēc Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED pārskatīšanas saistībā ar iesniedzamajiem mainīgajiem lielumiem un dalījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 692/2011 II pielikumu (1)

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 254/2013 (2013. gada 20. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (1)

7

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 255/2013 (2013. gada 20. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem IC, VII un VIII pielikumu, lai tos pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai (1)

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 256/2013 (2013. gada 20. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz nātrija askorbāta (E 301) lietošanu D vitamīna preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā (1)

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 257/2013 (2013. gada 20. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

IETEIKUMI

 

 

2013/142/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2013. gada 12. marts) par Eiropas Parlamenta vēlēšanu demokrātiskas un efektīvas norises veicināšanu

29

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 839/2008 (2008. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz II, III un IV pielikumu par maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem dažos produktos vai uz tiem (OV L 234, 30.8.2008.)

33

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 524/2011 (2011. gada 26. maijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar bifenila, deltametrīna, etofumezāta, izopirazāma, propikonazola, pimetrozīna, pirimetanila un tebukonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (OV L 142, 28.5.2011.)

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top