Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:041:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, R 041, 2013. gada 12. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.041.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 41

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 12. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 119/2013 (2013. gada 11. februāris), ar ko attiecībā uz nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu ieviešanu groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI): SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 120/2013 (2013. gada 11. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (AĢIN))

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 121/2013 (2013. gada 11. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/78/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 8. februāris) par Komisijas apstiprinājumu paraugu ņemšanas plāniem, kontroles plāniem un kopīgām kontroles programmām attiecībā uz zvejas produktu svēršanu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 60. un 61. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 613)

11

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2012/457/KĀDP (2012. gada 2. augusts), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 208, 3.8.2012.)

13

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 709/2012 (2012. gada 2. augusts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 208, 3.8.2012.)

14

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2012/827/ES (2012. gada 18. decembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru uz diviem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku (OV L 361, 31.12.2012.)

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top