Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:033:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, R 033, 2013. gada 02. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.033.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 33

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 2. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums sakarā ar Nolīguma par banānu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm stāšanos spēkā

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 91/2013 (2013. gada 31. janvāris), ar ko nosaka īpašus noteikumus, ko piemēro no Ganas un Indijas importētiem zemesriekstiem, no Indijas importētām okrām un karija lapām un no Nigērijas importētām arbūzu sēklām, un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009 un Nr. 1152/2009 (1)

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 92/2013 (2013. gada 1. februāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 700/2012 attiecībā uz atvilkumiem no Portugālei pieejamajām mencu, Grenlandes paltusu un sarkanasaru nozvejas kvotām un no Spānijai pieejamās sarkano zobaiņu nozvejas kvotas konkrētās zonās

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 93/2013 (2013. gada 1. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (1)

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 94/2013 (2013. gada 1. februāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 162/2011 attiecībā uz rīsu intervences centriem Spānijā

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 95/2013 (2013. gada 1. februāris) par atļauju izmantot Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M preparātu kā barības piedevu visām zivju sugām, izņemot lašu dzimtas zivis (atļaujas turētājs Lallemand SAS) (1)

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 96/2013 (2013. gada 1. februāris) par atļauju izmantot preparātu Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 un preparātu Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (1)

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 97/2013 (2013. gada 1. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

24

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/17/EK (2009. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (OV L 131, 28.5.2009.)

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top