EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, R 021, 2013. gada 24. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.021.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 21

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 24. janvāris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 55/2013 (2012. gada 17. decembris), ar ko paplašina darbības jomu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1214/2011 par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 56/2013 (2013. gada 16. janvāris), ar kuru groza I un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1)

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 57/2013 (2013. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1418/2007 par dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz konkrētām valstīm, kuras nav ESAO dalībvalstis (1)

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 58/2013 (2013. gada 23. janvāris), ar kuru izdara grozījumus Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1)

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 59/2013 (2013. gada 23. janvāris), ar ko attiecībā uz vielu monenzīnu groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos (1)

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 60/2013 (2013. gada 23. janvāris), ar ko 185. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 61/2013 (2013. gada 23. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 62/2013 (2013. gada 23. janvāris), ar ko nosaka piešķiramā daudzuma ierobežojuma koeficientu, kas piemērojams, izdodot eksporta licences, ar ko noraida eksporta licenču pieteikumus un pārtrauc ārpuskvotas cukura eksporta licenču pieteikumu pieņemšanu

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 63/2013 (2013. gada 23. janvāris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 892/2012 2012./2013. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

28

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/48/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2013. gada 22. janvāris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/77/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Īrijai

30

 

 

2013/49/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 22. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū sintētisko zeaksantīnu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 22. janvāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj plašāk lietot Spānijas salvijas jeb chia (Salvia hispanica) sēklas kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 23. janvāris) par trešo valstu regulējuma, kas piemērojams aktīvajām vielām cilvēkiem paredzētās zālēs, un attiecīgo kontroles un izpildes darbību novērtēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/83/EK 111.b pantu (1)

36

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 191/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

37

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 192/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

39

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 193/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

41

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 194/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

42

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 195/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

43

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 196/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

44

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 197/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

45

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 198/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

48

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 199/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

49

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 200/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

50

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 201/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

51

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 202/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

54

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 203/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

56

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 204/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza EEZ līguma 10. protokolu par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu saistībā ar preču pārvadājumiem

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top