EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:356:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 356, 2012. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.356.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 356

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 22. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2012/828/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 13. novembris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1261/2012 (2012. gada 20. decembris), ar ko 2013. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

19

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1262/2012 (2012. gada 20. decembris), ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā

22

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1263/2012 (2012. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

34

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1264/2012 (2012. gada 21. decembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1265/2012 (2012. gada 17. decembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 837/2012 attiecībā uz 6-fitāzes preparāta, kas iegūts no Aspergillus oryzae (DSM 22594), kā barības piedevas minimālo aktivitāti mājputnu, atšķirtu sivēnu, nobarojamu cūku un sivēnmāšu barībā (atļaujas turētājs DSM Nutritional Products) (1)

61

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1266/2012 (2012. gada 21. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

63

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1267/2012 (2012. gada 21. decembris), ar ko nosaka no 2013. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

65

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2012/52/ES (2012. gada 20. decembris) ar kuru paredz pasākumus, kas atvieglotu citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu (1)

68

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/829/KĀDP (2012. gada 21. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

71

 

 

2012/830/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 7. decembris) par papildu finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles, inspekcijas un pārraudzības programmās 2012. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8967)

78

 

 

2012/831/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 20. decembris), ar ko attiecībā uz Rumānijas darba ņēmējiem Spānijai atļauj pagarināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 1.–6. panta piemērošanas pagaidu apturēšanu

90

 

 

2012/832/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem (ECB/2012/30)

93

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

2012/833/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2012/29)

94

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2012/834/ES

 

*

Eiropas Savienības un Šveices Apvienotās gaisa transporta komitejas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu, Lēmums Nr. 2/2012 (2012. gada 30. novembris), ar ko aizstāj pielikumu Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumam par gaisa transportu

109

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top