EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 347, 2012. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.347.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 347

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 15. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1203/2012 (2012. gada 14. decembris) par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu atsevišķu pārdošanu Savienībā (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1204/2012 (2012. gada 14. decembris), ar kuru apstiprina specifikācijas grozījumus attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Castelmagno (ACVN))

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1205/2012 (2012. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 802/2010 attiecībā uz sabiedrību darbības līmeni (1)

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1206/2012 (2012. gada 14. decembris), ar ko no Aspergillus oryzae (DSM 10287) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu atļauj lietot kā barības piedevu gaļas mājputniem, atšķirtiem sivēniem un gaļas cūkām un groza Regulu (EK) Nr. 1332/2004 un (EK) Nr. 2036/2005 (atļaujas turētājs – DSM Nutritional Products) (1)

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1207/2012 (2012. gada 14. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1208/2012 (2012. gada 14. decembris), ar ko nosaka no 2012. gada 16. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

17

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/782/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 11. decembris) par daudzumu noteikšanu un kvotu piešķiršanu vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 13. decembris) par Jordānijas Hāšimītu Karalistes atzīšanu attiecībā uz jūrnieku sagatavošanas un sertificēšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9253)  (1)

28

 

 

2012/784/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 13. decembris) par Austrijas paziņotiem valsts noteikumiem attiecībā uz noteiktām rūpnieciskām siltumnīcefekta gāzēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 13. decembris), ar ko apstiprina dažas dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības grozītās programmas 2012. gadam un groza Īstenošanas lēmumu 2011/807/ES attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu atsevišķām programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz valstu pasākumiem, ar kuriem novērš konkrētu ūdensdzīvnieku slimību ievešanu Īrijas, Somijas un Apvienotās Karalistes daļās, groza Lēmumu 2010/221/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9295)  (1)

36

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2012/787/ES

 

*

ADĀ un EK Muitas sadarbības komitejas Lēmums Nr. 1/2012 (2012. gada 29. novembris) par atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas paredzēti 1. protokolā Pagaidu nolīgumā, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstu īpašo situāciju attiecībā uz konservētām tunzivīm un tunzivju filejām

38

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 692/2012 (2012. gada 24. jūlijs), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 43/2012 un (ES) Nr. 44/2012 attiecībā uz divragainās velnrajas aizsardzību un dažām zvejas iespējām (OV L 203, 31.7.2012.)

41

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1155/2012 (2012. gada 5. decembris), ar ko 183. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (OV L 335, 7.12.2012.)

43

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 601/2012 (2012. gada 21. jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181, 12.7.2012.)

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top