EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:327:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 327, 2012. gada 27. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.327.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 327

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 27. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/33/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1099/2012 (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

14

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1100/2012 (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1101/2012 (2012. gada 26. novembris), ar kuru izdara grozījumus Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1)

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1102/2012 (2012. gada 26. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1103/2012 (2012. gada 26. novembris), ar ko groza ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 892/2012 2012./2013. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

22

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2012/39/ES (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Direktīvu 2006/17/EK par noteiktām tehniskajām prasībām cilvēka audu un šūnu testēšanai (1)

24

 

*

Komisijas Direktīva 2012/40/ES (2012. gada 26. novembris), ar ko labo I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1)

26

 

*

Komisijas Direktīva 2012/41/ES (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai paplašinātu aktīvās vielas nonānskābes iekļaušanu tās I pielikumā kā 2. produktu veidu (1)

28

 

*

Komisijas Direktīva 2012/42/ES (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu ciānūdeņradi (1)

31

 

*

Komisijas Direktīva 2012/43/ES (2012. gada 26. novembris), ar ko groza dažus tabulas aiļu nosaukumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK I pielikumā (1)

34

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2012/44/ES (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem, un Direktīvu 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei (1)

37

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2012/723/KĀDP (2012. gada 26. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2011/172/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē

44

 

*

Padomes Lēmums 2012/724/KĀDP (2012. gada 26. novembris), ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

45

 

 

2012/725/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 22. novembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū liellopu izcelsmes laktoferīnu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (uzņēmums Morinaga) (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 22. novembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū dihidrokapsiātu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 22. novembris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū liellopu izcelsmes laktoferīnu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (uzņēmums FrieslandCampina) (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 23. novembris) par 18. veida produktos izmantojamā bifentrīna neiekļaušanu I, IA vai IB pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8442)  (1)

55

 

 

2012/729/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 23. novembris), ar ko attiecībā uz piemērošanas termiņu groza Lēmumu 2008/866/EK par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8459)  (1)

56

 

 

Labojumi

 

 

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1095/2012 (2012. gada 22. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam (OV L 325, 23.11.2012.)

57

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top