Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 311, 2012. gada 10. novembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.311.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 311

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 10. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1052/2012 (2012. gada 9. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/696/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 6. novembris), ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2012/88/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7325)  (1)

3

 

 

2012/697/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 8. novembris) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Pomacea (Perry) ģints ievešanu un izplatību Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7803)

14

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top