EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:299:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 299, 2012. gada 27. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2012.299.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

55. sējums
2012. gada 27. oktobris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/26/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz farmakovigilanci (1)

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/28/ES (2012. gada 25. oktobris) par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem (1)

5

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 994/2012/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā (1)

13

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 995/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu (1)

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 996/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 284/2012 (1)

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 997/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

42

 

 

LĒMUMI

 

 

2012/664/ES

 

*

Padomes Lēmums (2012. gada 25. oktobris) par to, lai Zviedrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizētu apmaiņu

44

 

*

Padomes Lēmums 2012/665/KĀDP (2012. gada 26. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

45

 

 

2012/666/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 25. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2008/855/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Ungārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7433)  (1)

46

 

 

2012/667/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Nīderlandei, 2011. gadā īstenojot ārkārtas pasākumus putnu gripas apkarošanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7440)

47

 

 

2012/668/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Bulgārijai, 2011. gadā īstenojot ārkārtas pasākumus mutes un nagu sērgas apkarošanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7454)

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top